Styrelse 2023

Helena Svanberg, Ordförande ansvarig ridskola, personal och sponsring
Johanna Johansson Vice Ordförande, mansvarig anläggning
Maja Gahlin Sekreterare , ansvarig hemsida och Facebook
Ellinor Abrahamsson, Ledamot ansvarig bidragsansökningar
Irina Eriksson, Ledamot ansvarig cafeteria och försäljning
Malin Alvarsson Ledamot, Ansvarig Cafeteria och event
Hanna Haglund Ungdomseldamot, ansvarig ungdomssektionen och tävling
Anna Sjödin Suppleant , ansvarig event
Victoria Fängström Suppleant 

Kassör: Adjungerad, Karin Norlander