Stalljour

Tack för att du ställer upp för våra hästar på helgerna. Utan den hjälpen skulle vi inte klara oss, vi har inte ekonomi för att ha anställd personal på helgerna. 


Här hittar ni den preliminära helgjourslistan inför höstterminen. Den kommer att ändras och fyllas på.