Incidentrapport

Svenska Ridsportförbundet vill på olika sätt minska antalet olyckor inom ridsporten genom ett gemensamt systematiskt säkerhetsarbete Genom att registrera alla tillbud och alla olyckor kan vi tillsammans samla kunskap om var, när, hur och varför händelser sker och utifrån detta vidta åtgärder för ökad säkerhet. 

Har du råkat ut för en olycka eller en situation som kunde ha gått illa i vår verksamhet? Rapportera tillbud och olycksfall här.

Incident kan rapporteras in av alla som berörs av vår verksamhet, till exempel ridelever, medlemmar, åskådare och besökare.

När du registrerat en händelse får Strömsunds Ridklubb ett meddelande till vår mailadress. Du som rapporterat in händelsen får en återkoppling från klubben när incidentrapporten är behandlad och avslutad.