Prislista

Betalning sker via bankgiro eller Swish, all betalning ska vara oss tillhanda innan det nyttjas. Lektionselever erhåller faktura.
Vid betalning med swish, lägg på ytterligare 2 kr pga tjänstens avgifter. Skriv noga vad inbetalningen gäller.

Bankgironummer 5832-2439
Swishnummer 1234941647

Medlemsavgift (kalenderår)

Junior 

300 kr

Senior

450 kr

Terminsavgift vårtermin

Junior 45 min grundpris

3670 kr

Junior med egen häst eller stalljour

2490 kr

Junior med egen häst & stalljour

1730 kr

Ridlekis, per tillfälle

120 kr

Senior 45 min grundpris

4430 kr

Senior med egen häst eller stalljour

3240 kr

Senior med egen häst & stalljour

2490 kr

Terminsavgift hösttermin

Junior 45 min grundpris

2390 kr

Junior med egen häst eller stalljour

2050 kr

Junior med egen häst & stalljour

1300 kr

Ridlekis, per tillfälle

120 kr

Senior 45 min grundpris

3670 kr

Senior med egen häst eller stalljour

2700 kr

Senior med egen häst & stalljour

1940 kr

Ridhuskort

Med ridhuskort kan du rida när ridhuset och på utebanan när de är lediga och ej uppbokade.
För att lösa ridhuskort gäller att du är medlem i StRk. Familjekort kan lösas av personer bosatta på samma adress.
Ridhuskortet är personligt, alltså kan du som löser ett kort rida på vilken häst som helst.
För de som står uppstallade på ridskolan är kortet hästens och vem som helst kan rida din häst.

Ridhuskortet gäller för den period du löst för. Ingen återbetalning eller förskjutning av period vid obrukat ridhuskort.


Enskild helår

Gäller kalenderår

1300 kr

Enskild halvår

gäller jan-juni eller juli-dec

760 kr

Enskild okt-mars 

1080 kr

Enskild per månad

190 kr

Familj helår

Gäller kalenderår

2160 kr

Familj halvår

gäller jan-juni eller juli-dec

1300 kr

Familj okt-mars

1510 kr

Bokning av ridhus och utebana

Vid träning för tränare, lektionsridning och löshoppning ska ridhuset bokas. Du måste även boka ridhuset om du inte har ridhuskort men ändå vill ha tillgång till ridhuset.

Avgiften för bokningen SKALL finnas på klubbens konto (bg 5832-2439) senast samma dag som bokningen avser om det inte gäller en helgdag då bokningsavgiften skall vara inbetald senast sista vardagen före bokningstillfället. Annars tillkommer en administrativ avgift på 100:- 

Bokning medlem med ridhuskort 

Per timme

110 kr

Bokning medlem ej ridhuskort

Per timme 

160 kr

Bokning ej medlem

Per timme

220 kr

Bokning heldag 08-16

Gäller annan förening/näringsidkare
Övrig tid 220 kr/timme

1080 kr

Bokning Cafeteria heldag

Gäller om cafeterian är öppen för allmänheten

220 kr

Bokning Cafeteria heldag

Gäller om cafeterian är stängd för utomstående

1080 kr

Uppstallning

Box varmhyra

Per månad

2200 kr

Box kallhyra

Per månad

1630 kr

Mockning

Per månad. Gäller endast om personal finns att tillgå

860 kr

Mockning och iordningställande av foder

Per dag, gäller endast om personal finns att tillgå

110 kr

Gästuppstallning dag

110 kr

Gästuppstallning dygn

160 kr

Gästuppstallning bokas i vårt bokningssystem. Vid tävling kan annan prissättning förekomma.

Bokning digital träningsanläggning/Pixio

Vid tekniska problem återbetalas eventuell bokningsavgift, dock inte tränarens arvode. Skador på utrustningen ersätts av användaren. Se gärna över din hemförsäkring/"drulle. Bokas genom ridhusbokningen, välj "Digital träningsanläggning" under fliken "Ridhus". 
Det kan vara bra att boka ridhuset, men det är inget krav. 

Medlem

Per tillfälle. Eventuell ridhusbokning tillkommer

Gratis!

Ej medlem

Per tillfälle. Ridhusbokning tillkommer

110 kr